Hjärtsvikt

Har du hjärtsvikt?

När man har hjärtsvikt orkar hjärtat inte pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Den försämrade pumpfunktionen kan bero på att hjärtats förmåga att dra ihop sig är försvagad. Hjärtsvikt kan också bero på att hjärtat inte fylls med tillräckligt med blod innan det pumpas ut. Det i sin tur kan bero på att man länge haft högt blodtryck, som har gjort hjärtmuskelväggen tjock och mindre elastisk.
Vanliga symtom vid hjärtsvikt är att man blir trött, orkar mindre och lätt blir andfådd. Det är vanligt att man går upp i vikt, får svullna anklar, ben och ofta behöver gå upp och kissa på natten för att vätska samlas i kroppen.
Behandlingen inriktas på att underlätta hjärtats arbete och består vanligtvis av olika mediciner främst kärlvidgande medel och vätskedrivande medicin.
 

Vår hjärtsviktssköterska hjälper dig med:

  • Blodtrycksmätning
  • Samtal och råd i livsstilsfrågor
  • Stöd vid rökavvänjning
  • Uppföljning av din behandling


 

Kontakta vår hjärtsviktssköterska

Annette Ekström, distriktssköterska

Ring tidsbokningen Tel. 0476-650 800

 

Länkar:
1177
Hjärt-lungfonden

 

Välkommen till oss!

Det är lätt att bli patient och listad på Älmhults vårdcentral.
Lista dig hos oss!

Älmhults Vårdcentral drivs av: